GEN-580-1V

 

 Cijene sastavljenih kuhinjskih elemenata:

  Klikom na dekor fronte i korpusa otvorit Ćete izbor ponuđenih boja.

GEN - 580 - 1V            Korpus za kuhinjsku napu s jednom policom i jednim vratima
                         v - 580    d - 570
Širina Korpus Fronta
Jednobojna Drvni dekor Visoki sjaj Acryl visoki sjaj
600 Bijeli   597,23  609,91  653,28  715,01 
 Dekor          

 *cijene su izražene u kunama sa PDV-om