Cjenik - klizna vrata

 Klikom na šifru otvorit Ćete skicu jednog krila kliznih vrata. 

 Klizna vrata - CIJENE
Šifra

Opis

Širina
600 800 950
 1-D  Klzna vrata - jedna uklada - dekor
911,75 
978,97 
1.029,39 
 1-DS  Klizna vrata - jedna uklada - dekor visoki sjaj
1.075,81 
1.197,86 
1.289,99 
 2-O  Klizna vrata - jedna uklada - ogledalo
1.087,42 
1.197,34 
1.279,87 
 3-D-O-D  Klizna vrata - tri uklade - dva polja dekor, jedno polje  ogledalo
1.074,96  1.191,56 
1.267,05 
 3-DS-O-DS  Klizna vrata - tri uklade - dva polja deor visoki sjaj, jedno polje ogledalo
1.111,82 
1.240,99 
1.325,90 

 4-D-D

 Klizna vrata - dvije uklade - dva dekora
942,94 
1.009,92 
1.060,16 
 4-D-DS  Klizna vrata - dvije uklade - jedno polje dekor, drugo polje dekor visoki sjaj
1.051,91 
1.155,58 
1.233,58 

 4-D-S

 Klizna vrata - dvije uklade - jedno polje dekor, drugo polje staklo
1.033,08 
1.130,77 
1.204,04 
 4-DS-S  Klizna vrata - dvije uklade - jedno polje dekor visoki sjaj, drugo polje staklo 1.090,77 
1.199,43 
1.280,93 
 5-D-D-D  Klizna vrata - tri uklade - dva polja jedan dekor, jedno polje drugi dekor
959,60 
1.042,77 
1.093,13 
 5-D-DS-D  Klizna vrata - tri uklade - dva polja dekor, jedno polje dekor visoki sjaj
1.014,02 
1.115,73 
1.180,06 
 5-D-S-D  Klizna vrata - tri uklade - dva polja dekor, jedno polje staklo
1.049,31 
1.162,67 
1.235,94 
 5-DS-S-DS  Klizna vrata - tri uklade - dva polja dekor visoki sjaj, jedno polje staklo 1.125,54 
1.259,38 
1.347,79 
 6-D-D-D  Klizna vrata - tri uklade - dva polja jedan dekor, jedno polje drugi dekor
958,19 
1.040,87 
1.090,33 
 6-D-DS-D  Klizna vrata - tri uklade - dva polja dekor, jedno polje dekor visoki sjaj
1.068,13 
1.188,28 
1.266,43 
 6-D-S-D  Klizna vrata - tri uklade - dva polja dekor, jedno polje staklo
1.000,41 
1.091,61 
1.148,05 
 6-DS-S-DS  Klizna vrata - tri uklade - dva polja dekor visoki sjaj, jedno polje staklo
1.096,56 
1.220,52 
1.301,53 
 7-D-DS-DS-D  Klizna vrata - četiri uklade - dva polja dekor, dva polja dekor visoki sjaj
1.072,21 
1.185,02 
1.275,45 
 7-D-S-S-D  Klizna vrata - četiri uklade - dva polja dekor, dva polja staklo
1.072,21 
1.185,02 
1.275,45 
 7-DS-S-S-DS  Klizna vrata - četiri uklade - dva polja dekor visoki sjaj, dva polja staklo
1.137,98 
1.267,57 
1.368,75 
 8-S-S-S  Klizna vrata - tri uklade - tri polja staklo 1.130,89  1.254,82  1.335,80 
Oznaka

Opis

 

 

   
 D  Dekor drvni ili jednobojni
   
 
 DS  Dekor visoki sjaj
   

 S  Staklo prozirno ili satinato (mliječno, pjeskareno)      
 O  Ogledalo      
 DA  Dekor visoki sjaj acryl - cijena na upit      
 SL  Staklo lacobel (bojano) - cijena na upit      

  *cijene su izražene u kunama sa PDV-om

 OVDJE pogledajte detalje.

  Cijene se odnose na jedno krilo visine 255 cm. Pogledajte izbor dekora za uklade. Ukoliko želite ukladu visoki sjaj acryl ili lacobel staklo, pošaljite nam upit sa dimenzijama.

Izmjera, doprema i montaža nisu uračunate u cijenu. Ukoliko želite nešto od navedenog cijena ovisi o mjestu montaže i katu zgrade.

  Ako želite drugačiji izgled vrata od predloženih, cijenu ćemo minimalno korigirati. U slučaju većih zahtjeva i kompliciranih prostora stojimo Vam na usluzi sa prijedlozima i rješenjima.