GE-720-1V

 

 Cijene sastavljenih kuhinjskih elemenata:

  Klikom na dekor fronte i korpusa otvorit Ćete izbor ponuđenih boja.

 GE - 720 - 1V        Korpus s jednim vratima i dvije police   v - 720    d - 350
Širina Korpus Fronta
Jednobojna Drvni dekor Visoki sjaj Acryl visoki sjaj
300 Bijeli    488,43   496,30  523,90  560,56 
 Dekor          
400 Bijeli   526,67  537,17  573,40   624,67 
 Dekor          
500 Bijeli    563,94   577,06  621,93  687,82 
 Dekor          
600 Bijeli    602,18   617,92  671,43  751,94 
 Dekor          

 *cijene su izražene u kunama sa PDV-om