DE-1V

 

 Cijene sastavljenih kuhinjskih elemenata:

  Klikom na dekor fronte i korpusa otvorit Ćete izbor ponuđenih boja.

 DE - 1V        Korpus s jednim vratima i policom   v - 720    d - 570
Širina Korpus Fronta
Jednobojna Drvni dekor Visoki sjaj Acryl visoki sjaj
300 Bijeli    476,06    483, 93   511,52   553,04  
 Dekor          
400 Bijeli   510,04   520,54   556,77    614,53  
 Dekor          
500 Bijeli    543,06    556,18   601,05   741,73  
 Dekor          
600 Bijeli    622,56    638,30   694,89   781,07  
 Dekor          

 *cijene su izražene u kunama sa PDV-om