DE-1+2L

 Cijene sastavljenih kuhinjskih elemenata:

  Klikom na dekor fronte i korpusa otvorit Ćete izbor ponuđenih boja.

 DE - 1+2L        Korpus sa jednom plitkom i dvije duboke ladice   v - 720    d - 570
Širina Korpus Fronta
Jednobojna Drvni dekor Visoki sjaj Acryl visoki sjaj
400 Bijeli    998,95   1.009,44  1.047,54  1.099,85 
 Dekor          
500 Bijeli   1.038,83  1.051,94  1.163,32  1.167,08 
 Dekor          
600 Bijeli    1.082,28  1.098,02  1.154,34  1.237,89 
 Dekor          
700 Bijeli   1.125,74  1.144,10  1.209,52  1.308,70 
 Dekor          
800 Bijeli   1.168,23  1.189,22  1.263,74  1.378,54 
 Dekor          
900 Bijeli   1.203,52  1.234,41  1.318,03  1.448,46 
 Dekor          
1000 Bijeli   1.254,26  1.280,49  1.373,22  1.519,27 
 Dekor          

 *cijene su izražene u kunama sa PDV-om